Speciální výškové práce

Speciální výškové práce

V závislosti na poptávce provádíme výškové práce různého charakteru. Primárně se jedná o místa, kde není možnost jiného přístupu, než za pomoci horolezecké techniky. Vysílače, komíny, větrné elektrárny atd.

 

  • rozebírání a demolice starých objektů
  • demolice komínů postupným rozebíráním
  • odstraňování sněhu a ledu ze střech, stožárů a vysílačů
  • instalace zábran proti ptactvu
  • drobné zednické práce (opravy říms,spár,atd)